KØRSELSTILLÆG

Alle priser tillægges kørsel og der afregnes 7,5 kr inkl moms pr kørt kilometer fra værksted og retur pr. besøg jvf. Google Maps.

Når der lægges ture i området, så deler kunderne kørslen mellem sig.

Præcise tider og kørselsudgift oplyses på mail en uge før aftalen.

 

koersel